Ga naar hoofdinhoud

Belangrijkste sponsors van het Inloophuis

Alle bedrijven, instellingen, fondsen, subsidiegevers en particulieren die het Inloophuis steunen zijn voor ons voortbestaan belangrijk. Samen maken zij het Inloophuis mogelijk. Toch is er een aantal partijen te onderscheiden, die vanwege de hoogte van hun vaak langjarige sponsorbijdragen een bijzonder belangrijke hoeksteen vormen van het Inloophuis. Het Inloophuis ‘Leven met kanker’ wil deze sponsors van harte bedanken, namens de gasten en alle andere betrokkenen voor hun waardevolle bijdrage.

Back To Top