Ga naar hoofdinhoud

Wie helpen ons

Het Inloophuis is een vrijwilligersorganisatie waar ongeveer 60 gastvrouwen en -heren uiteenlopende rollen vervullen. Ze zijn allemaal even belangrijk en de bijdrage van deze mensen is van onschatbare waarde!

Het Inloophuis is een stichting zonder winstoogmerk en een belangrijk uitgangspunt van Inloophuis ‘Leven met kanker’ is dat alle voorzieningen gratis worden aangeboden aan iedereen uit de doelgroep. Daarmee willen we het bezoek laagdrempelig houden en zeker stellen dat financiële draagkracht geen bepalende factor wordt voor het bezoek aan het Inloophuis. Om het Inloophuis te kunnen laten functioneren worden er natuurlijk wel kosten gemaakt zoals voor huisvesting, trainingen, materialen en administratie.

De gemeente verstrekt een relatief geringe subsidie, maar voor verdere inkomsten is het Inloophuis ’Leven met kanker‘ vrijwel volledig afhankelijk van giften, donaties en sponsoring. De Stichting Vrienden van Inloophuis ‘Leven met kanker’ heeft ten doel het verlenen van financiële en andere hulp aan het Inloophuis. Zij brengt het Inloophuis onder de aandacht van een breder publiek, geeft voorlichting over de activiteiten en werft financiële middelen voor het Inloophuis.

Het Inloophuis is de gemeente Woerden en de Stichting Vrienden van Inloophuis ‘Leven met kanker’ dankbaar voor hun inzet en bijdragen waarmee de kosten gedeeltelijk worden gedekt. We zijn ontzettend blij dat we daarnaast nog vele giften, zowel financieel als in natura, ontvangen van gasten, betrokken particulieren, bedrijven, fondsen en kerken. Wil je als particulier, instelling of bedrijf ook een bijdrage leveren, dan is deze bijzonder welkom en wordt zeer op prijs gesteld. Er zijn diverse manieren waarop je het Inloophuis ‘Leven met kanker’ kunt ondersteunen. Lees meer hierover onder steun ons.

We zijn ook veel dank verschuldigd aan het Comité van Aanbeveling en onze sponsors die tevens een grote rol spelen bij het functioneren van het Inloophuis.

Back To Top