Ga naar hoofdinhoud

Steun ons

Het Inloophuis ‘Leven met kanker’ is een vrijwilligers organisatie, we zijn vrijwel volledig afhankelijk van giften, donaties en sponsoring. Je steun is daarom hard nodig. We zijn erg blij met een duit in het zakje tijdens de jaarlijkse collecte die Stichting Inloophuis ‘Leven met kanker’ organiseert. Wil je op een ander moment een bijdrage geven dan is ons rekening nummer: NL48RABO0331107430 t.n.v. Stichting Inloophuis ‘Leven met kanker’.

Er zijn ook andere manieren om het Inloophuis ‘Leven met kanker’ financieel te ondersteunen:

Donateur worden

Een vast bedrag per jaar schenken; in dat geval meld je jezelf aan als donateur van Inloophuis ‘Leven met kanker’. Wij hanteren een adviesbedrag van € 25,00 per jaar, maar een ander bedrag mag uiteraard ook. Als donateur ontvang je driemaal per jaar onze Nieuwsbrief ‘De Inloper’. Je kunt je aanmelden door hier het formulier te downloaden of contact op te nemen met het Inloophuis.

Vriend worden

Verschillende bedrijven en fondsen zijn al ‘vriend’ van het Inloophuis ‘Leven met kanker’. Hiermee hebben ze zich bereid verklaard de Stichting voor meerdere jaren financieel, vanaf een bedrag van € 250,00 per jaar, te ondersteunen. Je kunt je bedrijf of fonds ook aanmelden door hier het formulier te downloaden of ons te benaderen via het contactformulier. Via dit formulier kunt u eerst ook meer informatie ontvangen.

Sponsoracties

Er zijn al vele mooie acties georganiseerd door verschillende  serviceclubs, bedrijven en verenigingen waarbij de opbrengst ten gunste van het Inloophuis ‘Leven met kanker’ kwam, voor een overzicht klik hier.
Uiteraard houdt Inloophuis ‘Leven met kanker’ zich warm aanbevolen voor dergelijke acties en denken wij graag mee over hoe wij onze medewerking hieraan kunnen verlenen.

Huis in Actie
In november 2020 hebben we ons aangesloten bij de wervingscampagne van KWF: Huis in Actie. Een speciale campagne nu de huizen door de Coronatijd veel minder inkomsten hebben. De eerste aanzet voor deze actie werd al gegeven tijdens de tiende editie van Nederland staat op tegen kanker waarin de IPSO Inloophuizen speciale aandacht kregen. IPSO is de landelijke koepel. We hebben onze eigen actiepagina kunnen aanmaken. Zo kunnen we geld inzamelen voor ons Inloophuis. We hebben ook een teampagina, zie de link hieronder. Als je je hierbij aansluit, kun je ook weer mensen uitnodigen of een eigen actie opzetten. De teller staat al op ruim 1635 euro en we zijn nog maar een week onderweg.

Periodieke schenking / giften / erfenis

Schenken/giften aan het Inloophuis ‘Leven met kanker via een periodieke schenkingsovereenkomst:

Méér doen met hetzelfde bedrag. Een zogenaamde periodieke schenkingsovereenkomst geeft u een maximaal fiscaal voordeel. We leggen u graag uit wat de voordelen zijn en op welke wijze u deze overeenkomst kunt aangaan.

Voordelen schenkingsovereenkomst:

  • giften die u in een schenkingsovereenkomst voor minimaal 5 jaar vastlegt, zijn 100% aftrekbaar voor de belasting, geen drempel of maximum;
  • u profiteert maximaal van de belastingteruggaaf, de hoogte van de belastingteruggave is afhankelijk van uw inkomen;
  • u kunt uw netto gift verhogen zonder dat het u meer kost, of u blijft hetzelfde geven maar ontvangt daarvan een groter deel terug.

Ook giften die kleiner zijn dan 1% of hoger dan 10% van het belastbaar inkomen zijn volledig aftrekbaar met deze overeenkomst.

U kunt een periodieke schenkingsovereenkomst aangaan door het speciale formulier te downloaden, in te vullen en aan ons te zenden. Vervolgens registreren wij dit formulier, ondertekenen deze eveneens en zenden dit formulier retour.

Inloophuis ‘Leven met kanker’ in uw testament

Als u nadenkt over uw nalatenschap komen er veel vragen: wat laat ik na, aan wie en waarom. Wellicht denkt u erover na om goede doelen in uw testament op te nemen, zoals het Inloophuis ‘Leven met kanker’. Mocht u het Inloophuis in uw testament willen opnemen dan kan dat door het Inloophuis ‘Leven met kanker’ te benoemen tot zogenaamde legataris. Het Inloophuis ontvangt dan een legaat. Dat kan zijn een:

  • door u vastgesteld geldbedrag;
  • percentage van uw nalatenschap;
  • bepaald goed.

Ook kunt u het Inloophuis tot enig erfgenaam of mede erfgenaam benoemen, u bepaalt natuurlijk zelf voor welk percentage. Er wordt geen erfbelasting geheven omdat het Inloophuis een zogenaamde ANBI-instelling is. Met andere woorden: 100% van uw legaat komt bij het goede doel terecht.

Bespreek uw wensen met uw notaris. Heeft u nog geen notaris? In Woerden kunnen de volgende notarissen u van dienst zijn:

  • de heer Udo Louwerens van notariskantoor Louwerens & Jacquet (0348 -414141);
  • mevrouw Tamara Ottens van Westdam notarissen (0348 412941).

Vragen?
Voor overleg en/of eventuele vragen kunt u zich wenden tot bestuurslid Henriette de Lange via info@henriettedelange.nl.

Back To Top